Hoá chất ngành khai khoáng, tuyển nổi
DẦU THÔNG – PINE OIL

Tên hàng: DẦU THÔNG – PINE OIL

Công thức:

Hàm lượng: 50%

Quy cách: 190kg/PHUY

Xuất xứ: Trung quốc

Ứng dụng: Dùng trong ngành khai khoáng, tuyển nổi


zzzzzzzzzzzzzzzz