Hoá chất ngành khai khoáng, tuyển nổi
AMMONIUM DIBUTYLDITHIOPHOSPHATE - (C4H9O)2PSSNH4

Tên hàng: AMMONIUM DIBUTYL DITHIOPHOSPHATE

Công thức: (C4H9O)2PSSNH4

Hàm lượng: 93%

Quy cách: 40kg/bao

Xuất xứ: Trung quốc

Ứng dụng: Dùng trong ngành khai khoáng, tuyển nổi


zzzzzzzzzzzzzzzz