Hoá chất ngành phân bón, nông nghiệp
Kẽm Sulphate bột (Zinc Sulphate monohydrate)

Kẽm sulphate bột (Zinc Oxide)

Công thức: ZnSO4.H2O

Hàm lượng: 94.5% (Zn: 34.5%)

Quy cachsL 25kg/bao

Xuất xứ: Trung quốc

zzzzzzzzzzzzzzzz