Hoá chất ngành phân bón, nông nghiệp
Kẽm Sulphate tinh thể (Zinc Sulphate Heptahydrate)

Kẽm Sulphate (Zinc Sulphate heptahydrate)

Công thức: ZnSO4.7H2O

Hàm lượng: 98% (Zn: 22%)

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Việt nam

zzzzzzzzzzzzzzzz