Hoá chất ngành phân bón, nông nghiệp
Magiê sulphate tinh thể (Magnesium sulphate heptahydrate)

Ma giê Sulphate heptahydrate)

Công thức: MgSO4.7H2O

Hàm lượng: 98.5% (Mg: 9.6%)

Quy cách: 50kg/bao

Xuất xứ: Trung quốc

zzzzzzzzzzzzzzzz