Hoá chất ngành xử lý nước
Thuốc tím - Potassium Permanate - KMnO4 99.3%

Tên hàng: Thuốc tím - Potassium Permanganate - KMnO4 99.3%

Công thức: KMnO4

Quy cách: 50 kg/thùng sắt

Xuất xứ: Trung Quốc

ứng dụng: Công nghiệp xử lý nước


zzzzzzzzzzzzzzzz