ÔXÍT KẼM - ZINC OXIDE - ZNO 80%;85%;90%

Sản phẩm Ô xít kẽm (ZnO) sản xuất tại Việt nam.

Hàm lượng: 80%; 85%; 90%

Quy cách: 25 kg/bao hoặc 50kg/bao

Ứng dung: cho các ngành công nghiệp cao su, gốm sứ. . .


zzzzzzzzzzzzzzzz