Kẽm ôxit - Zinc Oxide 99.5% (WHITE SEAL) & - Zinc oxide 99.9% (Gold Seal)- ZnO - ấn độ

CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP 2 PHẨM CẤP LÀ ZnO 99.5% (WHITE SEAL) VÀ ZnO99.9% (GOLD SEAL);

QUY CÁCH: 25KG/BAO

XUẤT XỨ: ẤN ĐỘ

(DÙNG THAY THẾ ĐƯỢC CHO HÀNG ZnO99.8 MALAYSIA VÀ ZnO 99.7 (CÂY CHUỐI. - TRUNG QUỐC)zzzzzzzzzzzzzzzz