Borax Pentahydrate

Borax Pentahydrate - mác 3 con voi
Chất lượng: 99.5%
Quy cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Mỹ.
Ứng dung: Công nghiệp; Nông nghiệpzzzzzzzzzzzzzzzz