AMMONIUM BIFLUORIDE 98%

AMMONIUM BIFLUORIDE

CÔNG THỨC: NH5F2

HÀM LƯỢNG: 98%

QUY CÁCH: 25KG/BAO

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC; EU

ỨNG DỤNG: DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆPzzzzzzzzzzzzzzzz