DẦU THÔNG - PINE OIL

DẦU THÔNG - PINE OIL

CHẤT LƯỢNG: 50%

QUY CÁCH: 185KG/PHUY

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

ỨNG DỤNG: CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG, TUYỂN NỔI

zzzzzzzzzzzzzzzz