Biện pháp tăng cường ứng phó sự cố hóa chất

Nhằm nâng cao công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, ngày 18/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Theo đó, có bổ sung quy định: Hàng năm, các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương. Điều này nhằm khắc phục tình trạng nhiều cơ sở hóa chất sau khi xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không tổ chức diễn tập ứng phó sự cố.

Ông Nguyễn Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương chia sẻ, diễn tập là hoạt động vô cùng quan trọng trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Hiện hoạt động hóa chất nói chung gồm một chuỗi hoạt động, gồm sản xuất kinh doanh, lưu trữ, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất ra sản phẩm, cuối cùng là thải bỏ. Chuỗi khép kín của hóa chất gồm rất nhiều khâu, mỗi khâu đều có phát sinh ra những tình huống cần phải ứng phó. Những tình huống nguy hiểm có thể là hoạt động rò rỉ, cháy nổ, phát tán khí độc ra môi trường. Khi phát sinh những tình huống như vậy, tùy theo quy mô có thể ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng con người.

Từ phía địa phương, ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh chia sẻ, đối với tỉnh Bắc Ninh, ngay từ ngày đầu thành lập khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cũng như các doanh nghiệp sản xuất thì Sở Công Thương đã tham mưu cho tỉnh Bắc Ninh và xác định diễn tập ứng phó với sự cố hóa chất là trọng trách và nhiệm vụ của ngành Công Thương.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh xác định, thứ nhất, những doanh nghiệp tham gia hoạt động hóa chất gồm có sản xuất, kinh doanh và lưu trữ, sử dụng, vận tải. Sở Công Thương đã tham mưu thu hút doanh nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động tập trung vào một số khu, cụm công nghiệp. Khi xác định được quy mô hạ tầng về bảo vệ môi trường, thông qua một nhà đầu tư hạ tầng thì sẽ đảm bảo hơn là cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp nằm ở bên ngoài, sẽ khó kiểm soát hơn.

Thứ hai, dưới sự quản lý của chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung thì cũng một phần làm cho ý thức của doanh nghiệp tăng lên. Hàng năm, Sở Công Thương cũng tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thông qua hội nghị cho hầu hết tất cả các doanh nghiệp tham gia hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, để thực hiện tốt được việc thực thi pháp luật hóa chất mà Bộ đã triển khai xuống địa phương, Sở công Thương xác định, đây là một việc rất quan trọng vì đôi khi sự cố xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, đặc biệt các doanh nghiệp xung quanh, đặc biệt về sức khỏe con người.

Trên cơ sở này, Sở Công Thương đã cập nhật kiến thức pháp luật, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương tham mưu ban hành quy chế quản lý hoạt động hóa chất trên bàn tỉnh.

Thứ tư, Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo ứng phó xử sự cố hóa chất cấp tỉnh, trong đó Phó chủ tịch UBND tỉnh là trưởng ban chỉ đạo, lãnh đạo Sở Công Thương là phó thường trực. Ban có sự tham gia của các sở như Y tế, Tài nguyên Môi trường, công an, quân sự, các huyện, thị xã, thành phố và một số ngành, sở khác liên quan tài chính, kế hoạch.

Trên cơ sở này, Bắc Ninh căn cứ vào quy chế hoạt động, vận hành trơn tru nhất, đảm bảo hàng năm đã tổ chức diễn tập ứng phó sự hóa chất cấp tỉnh. Mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, trong 2-3 năm vừa rồi, Bắc Ninh đã tổ chức được hai cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

“Những cuộc diễn tập tại tỉnh được đánh giá rất cao, quy mô, hình thức tổ chức đảm bảo an toàn, tạo ra sự lan tỏa rất mạnh mẽ. Từ đó “đánh” vào ý thức, nhận thức của người đứng đầu của các doanh nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động hóa chất. Các doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt câu chuyện là xây dựng kế hoạch, thuộc đối tượng xây dựng kế hoạch trình Bộ Công Thương phê duyệt” – ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có Tập đoàn Samsung là đơn vị sử dụng hóa chất lớn và nhiều đơn vị khác. Sở Công Thương Bắc Ninh có giải pháp để kiểm soát các hoạt động này thông qua thanh tra, kiểm tra hàng năm theo định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Hà Thị Nguyệt Quế – Đại diện Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng (khu công nghiệp Đại Đồng Hoàng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho hay, về vấn đề diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, công ty đã được UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Công Thương Bắc Ninh lựa chọn là đơn vị để tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất toàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

Hiện Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng hoạt động trong một số lĩnh vực chính đó là sản xuất, kinh doanh các loại hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp môi trường, thiết kế thi công các dự án môi trường liên quan đến xử lý nước thải… Phụ trợ cho lĩnh vực hoạt động chính này, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất và nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại khác. Lĩnh vực của doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực hóa chất, chúng tôi có cả sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng, có cả vận hành thuê.

“Vì vậy, nguy cơ về sự cố hóa chất của chúng tôi rất cao. Nhận thức được vai trò của vấn đề an toàn, cũng như sự phát triển của toàn doanh nghiệp, xuyên suốt từ khi thành lập đến nay, chúng tôi ý thức được rằng, áp dụng những biện pháp ứng phó sự cố hóa chất là rất quan trọng. Đó là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của công ty chúng tôi. Đây cũng là giải pháp giúp công ty hoạt động lâu dài” – bà Hà Thị Nguyệt Quế khẳng định.

Lan Phương